تئوری‌های فراگیری و آموزش زبان تالیف دکتر بهرام طوسی

تئوری‌های فراگیری و آموزش زبان

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

زمان بندی وظایف در سیستم‌های موازی ترجمه دکتر حمید طباطبایی یزدی

زمان بندی وظایف در سیستم‌های موازی

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

راهنمای عملی واکسیناسیون مادر و کودک به انضمام واکسن پنتالاوان تالیف مریم صبور پارسا

واکسیناسیون مادر و کودک به انضمام واکسن پنتالاوان

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 


 


ادامه ...

ریاضیات مهندسی تالیف دکتر حمید طباطبایی یزدی و ریحانه حکمت زاده

ریاضیات مهندسی

 

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

انتقال جرم از مبانی تا کاربردهای صنعتی ترجمه دکتر حمزه علی طهماسبی

انتقال جرم از مبانی تا کاربردهای صنعتی

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 


 


ادامه ...

صفحه 2 از 5 « قبل 1 2 3 4 5 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط