اصول طراحی و پیاده سازی پایگاه داده‌ها ، تالیف دکتر رضا قائمی

اصول طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط