طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی ASpen ترجمه دکتر محمد رهبر و دکتر حسنعلی زمانی

طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی ASPEN

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط