ماهنامه اکسیر توسعه مدیریت و آینده نگری

ماهنامه اکسیر توسعه مدیریت و آینده نگری که دومین شماره آن در خرداد ماه سالجاری از سری انتشارات چاپی و الکترونیکی مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری کشور در راستای تحقق هدف فوق الذکر تهیه شده در قسمت راهنمای آموزشی امور کتابخانه قابل دسترس می‌باشد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط