Slide background

اصول طراحی و پیاده سازی پایگاه داده‌ها ، تالیف دکتر رضا قائمی

اصول طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ها

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی ASpen ترجمه دکتر محمد رهبر و دکتر حسنعلی زمانی

طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی ASPEN

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان صنایع غذایی تالیف دکتر علی محمدی ثانی و دکتر محمد رهبر

انگلیسی تخصصی برای دانشجویان صنایع غذایی

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

تبحر در فنون مشاوره ترجمه دکتر محمد رهبر و دکتر ابوالفضل بخشی پور

تبحر در فنون مشاوره

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

رسانه ، خانه و خانواده ترجمه دکتر علی اکبر محمودزاده

رسانه ، خانه و خانواده

نام پرداخت کننده را وارد نمایید :

مبلغ را به صورت عدد وارد نمایید :
ریال
جهت دریافت رسید ایمیل خود را وارد نمایید :
 

 


ادامه ...

قدیمی تر

وب سایت‌های معتبر

جستجو در گوگل

Specialized search engine


ورود به سیستم کتابخانه سیمرغ

ورود به سیستم کتابخانه سیمرغ